Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2006-04-25 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:29

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2005/06:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:29
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Överläggning FöU9
Överläggning om betänkande FöU9 Samverkan vid kris -
för ett säkrare samhälle (KHS)

5. Överläggning FöU10
Överläggning om underlag till betänkande FöU10 Modern-
isering av haubits 77B
(IW)

6. Överläggning FöU11
Överläggning om underlag till betänkande FöU11 Reform-
ering av försvarets förvaltningsmyndigheter
(UB)

7. Övriga frågor

Bilagor


- Utkast till protokoll 2005/06:28
- ÖverlPM FöU9
- ÖverlPM FöU10
- ÖverlPM FöU11