Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2006-05-02 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:31

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2005/06:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:31
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Överläggning FöU9
Fortsatt behandling av betänkande FöU9 Samverkan vid
kris - för ett säkrare samhälle
(KHS)

5. Överläggning FöU10
Fortsatt behandling av betänkande FöU10 Modernisering
av haubits 77 B
(IW)

6. Överläggning FöU11
Fortsatt behandling av betänkande FöU11 Reformerad
styrning och förvaltning för försvaret
(UB)

7. Överläggning om ev. yttrande till KU
Fortsatt överläggning om ev. yttrande till KU ang. skr.
2005/06:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens
skrivelser till regeringen (UB)

8. Faktapromemoria
Faktapromemoria 2005/06:FPM80 om Fördröjning om skydd i
försöjningskedjan (landtransporter)

9. Övriga frågorBilagor


- Utkast till protokoll 2005/06:30
- Utkast till betänkande FöU9
- Utkast till betänkande FöU10
- Utkast till betänkande FöU11
- PM: Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser
till regeringen
- FaktaPM
- PM: Redovisning av åtgärder för att stärka Regerings-
kansliets krishanteringsförmåga under 2005
- PM angående förstärkning av Regeringskansliets
krishanteringsförmåga