Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2006-05-09 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:33

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2005/06:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:33
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Justering FöU9
Justeringav betänkande FöU9 Samverkan vid kris - för
ett säkrare samhälle
(KHS)

5. Föredragning
11.45 Information av Försvarsmaktens högkvarter inför
försvarschefsmöte i EU

6. Övriga frågor

Bilagor


- Utkast till protokoll 2005/06:32
- Förslag FöU9