Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2006-05-16 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:35

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2005/06:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:35
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
Information av ÖB gen Håkan Syrén angående genomfört
försvarschefsmöte i EU

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Övriga frågorBilagor


- Utkast till protokoll 2005/06:33