Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2005-11-08 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:6

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2005/06:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:6
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Överläggning FöU1
Fortsatt behandling av bet. FöU1 Försvar samt
beredskap mot sårbarhet
(KHS / UB)

5. Övriga frågor

Bilagor


- Utkast: protokoll 2005/06:5
- Utkast: FöU1 del 1 och 2
- EU-handlingar: COM(2005) 531 final
- PM: Upplysning ang. materielprojekt i prop. 2005/06:1
- Skrivelse från Finlands och Österrikes talmän
- PM: Försvarets möjligheter att bistå polisen
- Resolution antagen vid Internationella unionens (IPU) 113:e
församling
- PM: Reseberättelse för försvarsutskottets studieresa till Moskva
och Kaliningrad 4-8 oktober 2005