Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2007-04-17 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:28

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2006/07:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:28
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Överläggning
Behandling av underlag till bet. 2006/07:FöU7
Justering av Studsviksavgiften m.m. (KHS)

5. Överläggning
Behandling av underlag till bet. 2006/07:FöU10
En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet (UB)

6. Yttranden till andra utskott

7. Vissa EU-dokument

8. Övriga frågor

Bilagor


- Utkast till prot 2006/07:26 och 27
- ÖverlPM FöU7
- ÖverlPM FöU10
- Protokollsutdrag från KU och NU
- EU-dokument: KOM 2007/108, KOM 2007/119
(dessa EU-dokument finns i databasen i pdf-format och
skickas ej med i pappersutskicket men kommer att finnas
utdelat på bordet)