Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2007-05-29 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:37

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2006/07:37

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:37
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Överläggning
Fortsatt behandling av utkast till bet. 2006/07:FöU10
En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet
(UB)

5. Faktapromemoria 2006/07:FPM81
FaktaPM 2006/07:FPM81 Vägledande program om
kärnenergi - den nukleära delen av Energi-paketet
(KHS)

6. Föredragning
12.30 Försvarsmakten orienterar om den nordiska snabb-
insatsstyrkan (NBG)

7. Övriga frågor

Bilagor


- Utkast till prot. 2006/07:36
- Utkast till FöU10
- Yttrande 2006/07:KU2y
- FaktaPM 2006/07:FPM81