Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2007-09-18 kl. 09:30

Utskottsmöte 2006/07:40

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2006/07:40

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:40
Datum och tid: 09:30
Plats: Utrikesutskottets sessionssal, RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
Försvarsmakten lämnar information med anledning av
helikopterolyckan utanför Ryd i Småland

3. Kanslianmälningar

4. Övriga frågorBilagor