Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2007-11-20 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:12

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:12

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:12
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Överläggning FöU4
Behandling av framställning 2006/07:RRS26 Riksrevisionens
styrelses framställning angående beredskapen för kärnkrafts-
olyckor,
jämte motioner (KHS)

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträdeBilagor


- Utkast till protokoll 2007/08:11
- Överl.PM FöU4