Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2007-11-27 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:14

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:14
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Granskning FöU4
Granskning av utkast till bet. 2007/08:FöU4 Beredskapen
för kärnkraftsolyckor
(KHS)

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


- Protokoll 2007/08:13
- Utkast FöU4