Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2007-12-04 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:16

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:16

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:16
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
Riksdagens utredningstjänst presenterar en forskningsöversikt
över försvarsutskottets beredningsområde

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Justering FöU4
Justering av förslag till bet. 2007/08:FöU4 Beredskapen
för kärnkraftsolyckor
(KHS)

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor


- Utkast till protokoll 2007/08:15
- Förslag FöU4
- PM: Översikt av forskning och utveckling inom
försvarsutskottets ansvarsområde