Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2008-01-22 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:18

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:18
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Utskottets arbetsplanering (IW)

5. Överläggning
Behandling av underlag till bet. 2007/08:FöU6 Kärnteknisk
säkerhet
(NB)

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor


- Utkast till protokoll 2007/08:17
- PM: Vissa planeringsfrågor
- PM: Sammanträdesplan
- PM: Yrkandesammanställning
- ÖverlPM: FöU6