Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2008-01-29 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:19

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:19
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
Försvarsmakten lämnar information som underlag för
beredningen av bet. 2007/08:FöU7

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Granskning
Granskning av utkast till bet. 2007/08:FöU6 Kärnteknisk
säkerhet
(NB)

6. Överläggning
Behandling av utkast till bet. 2007/08:FöU5 Vattenkraft-
dammar
(KHS)

7. Överläggning
Behandling av utkast till bet. 2007/08:FöU7 Vissa frågor
rörande Försvarsmaktens personal
(UB)

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Bilagor


- Utkast till protokoll 2007/08:18
- Utkast: FöU6
- ÖverlPM: FöU5
- ÖverlPM: FöU7
- Skrivelse från Svenska Kennelklubben