Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2008-03-04 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:23

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:23
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering
Justering av förslag till bet. 2007/08:FöU8 Naturkatastrof-
fond, m.m.
(IW)

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Överläggning
Behandling av underlag till bet. 2007/08:FöU9
Informationssäkerhetsarbetet i den statliga förvaltningen
(KHS)

6. Överläggning
Behandling av underlag till bet. 2007/08:FöU10
Strålningsskydd
(IW)

7. Föredragning
11.30 Försvarsminister Sten Tolgfors informerar om det
informella försvarsministermöte i EU, m.m.

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Bilagor


- Utkast till protokoll 2007/08:22
- Förslag: FöU8
- Överl.PM: FöU9
- Överl.PM: FöU10
- Rapport från informellt försvarsministermöte
- Skrivelse från Hjelmco Oil AB/Lars Hjelmberg