Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2008-03-11 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:25

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:25
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Granskning
Granskning av utkast till bet. 2007/08:FöU10
Strålningsskydd
(IW)

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


- Utkast till protokoll 2007/08:24
- Utkast: FöU10
- Faktapromemoria 2007/08:FPM70
- Faktapromemoria 2007/08:FPM71
- Rapport från konkurrenskraftsrådet 25 februari 2008