Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2007-10-02 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:3

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:3
Datum och tid: 11:00
Plats: FöU sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering FöU2
Justering av utlåtande 2007/08:FöU2
Utlåtande om grönboken om bioberedskap
(KHS)

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Sammansatt utrikes- och försvarsutskott

6. Övriga frågorBilagor


- Utkast till prot 2007/08:2
- Förslag till utlåtande 2007/08:FöU2
- PM: Sammansatt utrikes- och försvarsutskott