Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2008-04-22 kl. 09:00

Utskottsmöte 2007/08:32

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:32
Datum och tid: 09:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
Försvarsmakten redovisar utredningen om viss händelse
i Kongo 2003

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Granskning FöU13
Granskning av utkast till bet. 2007/08:FöU13 Vissa frågor
rörande Försvarsmaktens organisation m.m.
(UB)

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor


- Utkast till protokoll 2007/08:30 och 31
- Överl.PM FöU13