Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2008-05-06 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:34

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:34
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Justering FöU12
Justering av förslag till bet. 2007/08:FöU12
Stärkt krisberedskap (KHS)

5. Justering FöU11
Justering av förslag till bet. 2007/08:FöU11
Multilateralt samarbete om strategiska flyg-
transporter
(IW)

6. Justering FöU13
Justering av förslag till bet. 2007/08:FöU13 Vissa frågor
rörande Försvarsmaktens organisation m.m.
(UB)

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor


- Utkast till protokoll 2007/08:33
- Förslag FöU12
- Förslag FöU11
- Förslag FöU13
- Inbjudan från Sjöstridsskolan