Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2008-05-13 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:36

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:36

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:36
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
GD Ingvar Åkesson från FRA lämnar information som
underlag för beredningen av betänkande 2007/08:FöU14
Lag om signalspening

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


- Utkas till protokoll 2007/08:35