Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2008-05-20 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:38

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:38

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:38
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
ÖB general Håkan Syrén redovisar från EU:s
försvarschefsmöte (CHOD), m.m.

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Granskning FöU14
Granskning om utkast till bet. 2007/08:FöU14
Lag om signalspaning (UB)

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor


- Utkast till protokoll 2007/08:36 och 37
- Utkast: FöU14