Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2008-06-03 kl. 09:15

Utskottsmöte 2007/08:40

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:40

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:40
Datum och tid: 09:15
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Justering FöU14
Justering av förslag till bet. 2007/08:FöU14
Lag om signalspaning (UB)

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


- Utkast till protokoll 2007/08:39
- Förslag: FöU14
- EU-dokument, KOM(2008) 312