Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2008-08-19 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:43

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:43

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:43
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
Försvarsmakten informerar om beslutet att avveckla
helikopter 4

3. Kanslianmälningar

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde

Bilagor