Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2007-10-23 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:6

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:6
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
Värnpliktsrådet uppvaktar angående den nordiska
snabbinsatsstyrkan (NBG)

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Justering av FöU1y
Justering av förslag till yttrande FöU1y angående Ramar
för UO 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet
(IW)

6. Granskning av FöU3
Granskning av utkast till bet. 2007/08:FöU3 Vissa frågor
rörande totalförsvarsplikt m.m.
jämte motioner (KHS, IW)

7. Överläggning FöU1
Behandling av proposition 2007/08:1, utgiftsområde 6 Försvar
samt beredskap mot sårbarhet,
jämte motioner (UB)

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Bilagor


- Utkast till protokoll 2007/08:5
- Förslag till yttranden FöU1y
- Utkast till FöU3
- Överl.PM FöU1