Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2007-10-30 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:8

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:8

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:8
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
Försvarsdepartementet informerar om budgetpropositionen,
särskilt materielplaneringen

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Preliminär justering av FöU3
Granskning av förslag till bet. 2007/08:FöU3 Vissa frågor
rörande totalförsvarsplikt m.m.
jämte motioner (KHS, IW)

6. Granskning av FöU1
Granskning av utkast till bet. 2007/08:FöU1 Försvar
samt beredskap mot sårbarhet,
jämte motioner (UB)

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor


- Utkast till protokoll 2007/08:7
- Förslag till FöU3
- Utkast till FöU1
- PM: Planeringsförutsättningar t.o.m. januari 2008
- PM: FöU:s sammanträdesplan hösten 2007
- PM från Försvarsdepartementet