Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2009-02-10 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:18

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2008/09:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:18
Datum och tid: 11:00
Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54. Obs lokalen!

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Information
Redovisning av Försvarsmaktens planeringsunderlag
till regeringen

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Justering av FöU5
Justering av förslag till betänkande 2008/09:FöU5
Dricksvattenförsörjning - beredskap för stora kriser (KHS)

6. Överläggning FöU7
Behandling av utkast till betänkande 2008/09:FöU7
Kärnteknisk säkerhet och strålskydd (AH)

7. Beslut om sammansatt utrikes- och försvarsutskott (IW)

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Bilagor


- Protokoll 2008/09:17
- Förslag: FöU5
- Utkast: FöU7
- PM: Beslut om deputerade från FöU i UFöU
- EU-dokument: KOM(2009) 2
- Skrivelse från Nils Winblad