Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2009-02-17 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:19

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2008/09:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:19
Datum och tid: 11:00
Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Justering av FöU7
Justering av förslag till betänkande 2008/09:FöU7
Kärnteknisk säkerhet och strålskydd (AH)

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


- Protokoll 2008/09:18
- Förslag: FöU7
- EU-dokument: K(2009) 785