Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2008-09-30 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:2

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2008/09:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:2
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
Försvarsminister Sten Tolgfors m.fl. informerar om
EU:s kommande informella försvarsministermöte samt
om förberedelser för kommande ordförandeskap i EU
m.m.

3. Överläggning
Presentation av underlag inför behandling av betänkande
2008/09:FöU3 (AH)

4. Föredragning
12.30 Haverikommissionen redovisar haveriutredningen
angående Hkp-olyckan 2007 i Ryd. Representanter
för Försvarsmakten deltar.

5. Justering av protokoll

6. Kanslianmälningar

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor


- Protokoll 2008/09:1
- Brev från Hervé Morin
- PM: Försvarsindustrin i Sverige
- Faktapromemoria 2007/08:FPM124
- KOM(2007) 764 slutlig