Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2009-02-24 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:21

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2008/09:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:21
Datum och tid: 11:00
Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
Information av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB)

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Överläggning FöU6
Behandling av underlag till betänkande 2008/09:FöU6
Regeringen och krisen (KHS)

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor


- Protokoll 2008/09:20
- ÖverlPM: FöU6