Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2009-03-10 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:22

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2008/09:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:22
Datum och tid: 11:00
Plats: Gamla BoU:s sessionssal RÖ5-37

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Information
Försvarsminister Sten Tolgfors informerar om det
informella försvarsministermötet i Prag 12-13 mars
och förberedelserna inför svenska EU-ordförandeskapet.

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


- Protokoll 2008/09:21