Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2009-03-31 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:26

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2008/09:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:26
Datum och tid: 11:00
Plats: Gamla BoU:s sessionssal RÖ 5-37

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
GD Judith Melin m.fl. från Kustbevakningen
informerar om aktuella frågor

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Fråga om inhämtande av yttranden m.m.

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor


- Protokoll 2008/09:25
- PM: Rapport från informellt möte för
EU:s försvarsministrar i Prag
- Rapport: Annual exchange of information
on defence planning 2009