Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2009-04-21 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:29

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2008/09:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:29
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Granskning av FöU9
Granskning av utkast till betänkande 2008/09:FöU9
Några frågor om sekretess och tillgång till register

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


- Protokoll 2008/09:28
- Utkast: FöU9