Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2009-04-28 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:31

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2008/09:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:31
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av FöU9
Justering av förslag till betänkande 2008/09:FöU9
Några frågor om sekretess och tillgång till register(KHS)

3. Föredragning
Försvarsdepartementet informerar om 2009 års ekonomiska
vårproposition

4. Justering av protokoll

5. Kanslianmälningar

6. Överläggning av FöU10
Behandling av underlag till betänkande 2008/09:FöU10
Försvarets inriktning (UB)

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor


- Protokoll 2008/09:29
- Förslag: FöU9
- Överl.PM: FöU10