Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2009-05-05 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:32

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2008/09:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:32
Datum och tid: 10:00
Plats: Skandiasalen N3-04

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Offentlig utskottsutfrågning

"System för Försvarsmaktens framtida bemanning"

Inledning
Anders Karlsson (s), försvarsutskottets ordförande


Anföranden av
Generaldirektör Göran Ekström, Arbetsgivarverket
Ombudsman Lars Johansson, SEKO
Ordförande Håkan Rosenqvist, Försvarsförbundet
Förbundsordförande Lars Fresker, Officersförbundet

Paus ca 11.30

Ordförande Oscar Rosén, Värnpliktsrådet
Rikslottachef Annelie Rihagen/Ordförande Peter Lagerblad

Frågor och diskussion

3. Avslutning
Rolf Gunnarsson (m), försvarsutskottets vice ordförande


Bilagor