Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2009-05-12 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:34

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2008/09:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:34
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Granskning av FöU10
Granskning av utkast till betänkande 2008/09:FöU10
Försvarets inriktning (UB)

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


- Protokollen 2008/09:33
- Utkast: FöU10