Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2009-05-19 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:36

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2008/09:36

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:36
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Justering av FöU10
Justering av förslag till betänkande 2008/09:FöU10
Försvarets inriktning (UB)

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträdeBilagor


- Protokoll 2008/09:35
- Förslag FöU10
- EU-dokument: "Antagna texter" från den 2 april 2009