Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2008-10-21 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:4

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2008/09:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:4
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Överläggning
Behandling av underlag till betänkande 2008/09:FöU2
Insatser för att hantera omfattande elavbrott (KHS)

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


- Protokoll 2008/09:3
- Överl.PM FöU2
- Protokollsutdrag 2008/09:1 från UU
- PM: Rapport från informellt möte för EU:s försvarsministrar
i Deauville den 1-2 oktober 2008