Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2009-12-01 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:15

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2009/10:15

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:15
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
Försvarsmakten informerar om Sveriges medverkan i
operation Atalanta

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträdeBilagor


Utkast till protokoll 2009/10:14