Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2010-01-26 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:16

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2009/10:16

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:16
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Överlämnande av motioner till CU

5. Utskottets arbetsplanering

6. Beslut om sammansatt utrikes- och försvarsutskott (IW)

7. Överläggning FöU2
Behandling av underlag till betänkande 2009/10:FöU2
Naturolyckor och katastroffond (ELM)

8. EU-ärende
KOM-dokument 2009/10:KOM(2009) 691 En europeisk
agenda för forskning och innovation inom säkerhetsområdet
– kommissionens initiala ställningstagande till Esrifs huvud-
sakliga resultat och rekommendationer
(KHS)

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde

Bilagor


- Utkast till protokoll 2009/10:15
- PM: Överlämnande av motionsyrkanden till CU
- PM: Propositionsförteckning - våren 2010 med
yrkandesammanställning (21 jan 2010)
- PM: Betänkanden under våren 2010
- PM: FöU:s sammanträden vårterminen 2010
- PM: UFöU förordnande
- Överl.PM FöU2
- EU-dokument: KOM(2009) 691 (ej i pappersform)