Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2010-02-02 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:17

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2009/10:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:17
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
informerar bl.a. om hjälpinsatsen till Haiti

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Granskning FöU2
Grankning av utkast till betänkande 2009/10:FöU2
Naturolyckor och katastroffond (ELM)

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträdeBilagor


- Utkast till protokoll 2009/10:16
- Utkast till FöU2