Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2010-02-09 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:18

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2009/10:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:18
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Justering av FöU2
Justering av förslag till betänkande 2009/10:FöU2
Naturolyckor och katastroffond (ELM)

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträdeBilagor


- Utkast till protokoll 2009/10:17
- Förslag till FöU2