Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2010-03-02 kl. 10:30

Utskottsmöte 2009/10:20

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2009/10:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:20
Datum och tid: 10:30
Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
Regeringskansliet informerar om den svenska insatsen
i Afghanistan

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Överläggning FöU4
Behandling av utkast till betänkande 2009/10:FöU4
Strålningsskydd och kärnteknisk säkerhet (ELM)

6. Överläggning FöU5
Behandling av utkast till betänkande 2009/10:FöU5
Sjö- och kustövervakningsfrågor (IW)

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor


- Utkast till protokoll 2009/10:19
- Överl.PM FöU4
- Överl.PM FöU5