Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2010-03-09 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:21

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2009/10:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:21
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Information
Kustbevakningen informerar om aktuella frågor

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Justering av FöU4
Justering av förslag till betänkande 2009/10:FöU4
Strålningsskydd och kärnteknisk säkerhet (ELM)

6. Justering av FöU5
Justering av förslag till betänkande 2009/10:FöU5
Sjö- och kustövervakningsfrågor (IW)

7. Överläggning FöU7
Behandling av underlag till betänkande 2009/10:FöU7
Ny skyddslag (IW)

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Bilagor


- Utkast till protokoll 2009/10:20
- Förslag till FöU4
- Förslag till FöU5
- Överl.PM FöU7