Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2010-04-13 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:25

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2009/10:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:25
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Information
Information av Försvarsmaktens militära underrättelse-
och säkerhetstjänst (MUST)

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


- Utkast till protokoll 2009/10:24
- Uppdaterat förslag från Patria Helicopters