Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2010-04-20 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:26

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2009/10:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:26
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Information
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
informerar om Rakel m.m.

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Överläggning FöU8
Behandling av underlag till betänkande 2009/10:FöU8
Försvarsmaktens personalförsörjning m.m. (UB)

6. Överläggning FöU9
Behandling av underlag till betänkande 2009/10:FöU9
Räddningstjänst och skydd mot olyckor m.m. (ELM)

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor


- Utkast till protokoll 2009/10:25
- Överl.PM FöU8
- Överl.PM FöU9
- Sammanfattning på PM om Rakel
(för kännedom inför föredragningen)