Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2010-04-27 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:28

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2009/10:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:28
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Uppvaktning av Värnpliktsrådet

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Granskning FöU8
Granskning av utkast till betänkande 2009/10:FöU8
Försvarsmaktens personalförsörjning m.m. (UB)

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträdeBilagor


- Utkast till protokoll 2009/10:27
- Utkast till FöU8