Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2010-05-04 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2009/10:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:30
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Fråga om yttrande till FiU

5. Justering av FöU8
Justering av förslag till betänkande 2009/10:FöU8
Försvarsmaktens personalförsörjning m.m. (UB)

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträdeBilagor


- Utkast till protokoll 2009/10:29
- Förslag till FöU8