Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2010-05-18 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:31

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2009/10:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:31
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
Regeringskansliet (Fö) om förslaget till Tilläggsbudget 2010

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Granskning FöU9
Granskning av utkast till betänkande 2009/10:FöU9
Räddningstjänst och skydd mot olyckor m.m.(EL)

6. Överläggning FöU6
Behandling av underlag till betänkande 2009/10:FöU6
Vissa frågor rörande fyrverkerier och explosiva ämnen (MS)

7. Överläggning FöU2y
Behandling av utkast till yttrande 2009/10:FöU2y
Vårtilläggsbudget för 2010
(IW)

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Bilagor


- Utkast till protokoll 2009/10:30
- Utkast FöU9
- Överl.PM FöU6
- Utkast FöU2y