Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2010-05-25 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:32

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2009/10:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:32
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
Försvarsmakten redovisar visst planeringsunderlag

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Justering FöU6
Justering av förslag till betänkande 2009/10:FöU6
Ny lag om brandfarliga och explosiva varor (MS)

6. Justering FöU9
Justering av förslag till betänkande 2009/10:FöU9
Räddningstjänst och skydd mot olyckor m.m.(EL)

7. Justering FöU2y
Justering av förslag till yttrande 2009/10:FöU2y
Vårtilläggsbudget för 2010
(IW)

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträdeBilagor


- Utkast till protokoll 2009/10:31
- Förslag till FöU6
- Förslag till FöU9
- Förslag till FöU2y