Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2004-11-25 kl. 10:30

Utskottsmöte 2004/05:14

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2004/05:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:14
Datum och tid: 10:30
Plats: Fölrsvarsutskottets sessionsal RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Överläggningar FöU4
Fortsatt behandling av bet. 2004/05:FöU4 Sveriges
försvarspolitik 2005-2007
- utkast till avsnitet
Grundorganisation (UB)

5. Riksdagens framtidsdagar 2005

6. Övriga frågor

Bilagor


- Utkast till protokoll 2004/05:13
- Utkast: FöU4 - Fredsorganisation
- PM: Riksdagens framtidsdagar 2005
- Skrivelse från ATO Göteborgs garnison.