Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2005-11-24 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:11

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2005/06:11

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:11
Datum och tid: 10:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
GD Michael Sahlin och Jonas Alberoth om Folke
Bernadotteakademien och deras verksamhet, m.m.

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Övriga frågorBilagor


- Utkast till protokoll 2005/06:10